Achtergrond-informatie logopedie

De vijf deelgebieden van Logopedie

Logopedie kent vijf deelgebieden: stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals ademhalings­stoornissen.

Op deze pagina vindt u informatie over deze deelgebieden en de logopedische problemen die voorkomen.

logopediepraktijk naarden bussum

Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen doordat je stem anders klinkt, of een andere intonatie gebruikt als je de woorden uitspreekt.
Soms is overleg met en/of aanvullend onderzoek bij andere disciplines noodzakelijk.

Meer informatie: Logopedie/stem

Spreken

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken door te imiteren. Door het verkeerd uitspreken van een klank (of combinaties ervan) kunnen woorden een andere betekenis krijgen of de verstaanbaarheid minder voldoende zijn.

Meer informatie: Logopedie/spreken

Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst òf moeite hebt met afstemmen met de luisteraar, ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Meer informatie: Logopedie/taal

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren, die twee functies horen bij elkaar. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat waarneemt. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Op het gebied van problemen rondom het gehoor kan de logopedist hulp bieden. Het leren van spraakafzien kan een goede ondersteuning zijn van het restgehoor. Ook hoortraining na cochleaire implantatie valt onder de logopedische behandeling.

Meer informatie: Logopedie/horen

Slikken

neurologische ziekte of een beroerte kunnen slikproblemen ontstaan. Ook bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Ook kan de orthodontist of tandarts logopedische behandeling adviseren vanwege een verkeerde tongplaatsing tijdens slikken. Hierdoor kunnen gebits­afwijkingen ontstaan of in stand gehouden worden.

Meer informatie: Logopedie/slikken

Vragen?

Heeft u nog vragen over wat u kunt verwachten?

U kunt ons bereiken op nummer
035-6930353.

We helpen u graag!