Hoe ziet een logopedie-traject eruit?

Het aanmelden

Meestal wordt u of uw kind verwezen door huisarts, specialist, tandarts, orthodontist of het Audiologisch Centrum. U krijgt dan een verwijsbrief mee, waarin de bevindingen van de verwijzer staan. In andere gevallen adviseert leerkracht of peuterspeelzaalleiding u om naar logopedie te gaan of heeft u zelf vragen omtrent logopedie. U kunt dan met uw huisarts overleggen voor een verwijzing naar logopedie. De meeste verzekeraars vergoeden ook directe toegankelijkheid (DTL), u kunt dan zonder verwijsbrief bij ons komen. U kunt zich bij ons aanmelden middels het nummer 035-6930353. Wanneer wij niet in staat zijn de telefoon aan te nemen, krijgt u een antwoordapparaat te horen. We vragen u uw naam, telefoonnummer en vraag duidelijk in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Ook na aanmelding via de website zullen wij contact met u opnemen om één en ander duidelijk af te stemmen.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak heeft u nodig:
– Verwijsbrief van (huis)arts, tandarts of specialist.
– Een identiteitsbewijs.
– Pasje van de zorgverzekeraar.

Logopediepraktijk Naarden Bussum

Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek start met een intakegesprek. Afhankelijk van de klacht kan het logopedisch onderzoek uit meerdere sessies bestaan.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of er sprake is van een logopedische stoornis. Als dit het geval is wordt in overleg met u bekeken welke aanpak of behandelmethode het beste aansluit bij uw hulpvraag en mogelijkheden.

Soms is overleg met en/of aanvullend onderzoek bij andere disciplines noodzakelijk.

Logopedische behandeling

De behandeling vindt over het algemeen wekelijks plaats en duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats in de logopediepraktijk. Op basis van een medische indicatie kan behandeling aan huis plaatsvinden.

De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de problematiek en de ernst van de klacht.

De behandeling is meestal individueel, in een aantal specifieke gevallen wordt gekozen voor groepstherapie. Naast de directe behandeling kan ouderbegeleiding of begeleiding aan overige familieleden worden gegeven.

Samenwerking

Wij werken samen met huisartsen, specialisten, consultatiebureaus, tandartsen en orthodontisten en stellen hen als verwijzer op de hoogte van onderzoeksbevindingen en het verloop van een eventuele behandeling.
Het komt voor dat aanvullend onderzoek van een andere discipline gewenst is, zoals KNO onderzoek, audiologisch onderzoek of onderzoek door een spraak-taalteam.

Om u of uw kind zo goed mogelijk te begeleiden nemen wij eventueel ook contact op met andere betrokken behandelaars, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school die uw kind bezoekt. Vanzelfsprekend gebeurt dit uitsluitend in overleg en met uw toestemming.

Privacy

Zoals u gewend bent, gaan wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We bewaren gegevens die nodig zijn voor behandeling en voor verrekening met de zorgverzekeraar. We voldoen aan de eisen van de AVG, details leest u in ons uitgebreide privacyreglement.

Ontevreden?

We werken met de grootst mogelijke zorg aan de behandeling. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn, bespreekt u dit dan zo snel mogelijk met ons. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u in de brochure van de vakvereniging meer lezen over de klachtenregeling. Deze brochure kunt u vinden in de informatiemap in de wachtkamer van de praktijk.

Vragen?

Heeft u nog vragen over wat u kunt verwachten?

U kunt ons bereiken op nummer 035-6930353.

We helpen u graag!