De kosten

Vergoeding

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Logopediepraktijk Naarden Bussum